Exekutorské zápisy

Exekutorský zápis je veřejná listina, kterou soudní exekutor osvědčuje formou zápisu skutkové děje a stav věci, například splnění dluhu. Žadatel získá sepsáním zápisu jednoznačný důkaz o osvědčené skutečnosti.

U soudního, nebo správního řízení je exekutorský zápis přijat jako veřejná listina a soud, nebo správní orgán ji dále věcně nepřezkoumává. 

Odměna exekutora za sepsání exekutorského zápisu:

Za sepsání zápisu o právním úkonu, včetně vydání jednoho stejnopisu zápisu: 

  • z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty - 2,0 %
  • z přebývající částky až do 500.000 Kč - 1,2 %
  • z přebývající částky až do 1.000.000 Kč - 0,6 %
  • z přebývající částky až do 3.000.000 Kč - 0,3 %
  • z přebývající částky až do 20.000.000 Kč - 0,2 %
  • z přebývající částky až do 30.000.000 Kč - 0,1 %
  • z přebývající částky až do 100.000.000 Kč - 0,05 %

Částka nad 100.000.000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.

Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady 3.000 Kč.

Odměna za sepsání zápisu však musí činit nejméně 1.000 Kč.

Za sepsání zápisu o osvědčení právně významné skutečnosti, včetně vydání jednoho stejnopisu zápisu :

  • Jde-li o osvědčení skutkových dějů a stavu věcí, použije se výše uvedený ceník, nejméně 2.000 Kč.
  • Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady 5.000 Kč.
  • Jde-li o osvědčení o prohlášení, použije se výše uvedený ceník a z takto vypočtené odměny tři čtvrtiny nejméně 800 Kč.


 

 


Pracovní příležitosti

V této rubrice nejsou žádné články.


Kontakt

Exekutorský úřad Kladno

Pro komunikaci s exekutorským úřadem je určen formulář KOMUNIKACE S ÚŘADEM v sekci FORMULÁŘE, email epodatelna(@)eukladno.cz datová schránka h4kswpm, podání lze zasílat písemně prostřednictvím pošty, nebo osobně v sídle exekutorského úřadu v úředních hodinách.


PLATBY :
43-7561840247/0100 , variabilní symbol je spisová značka (např. pro spis označený 150EX 135/10 je variabilní symbol 13510),

IDDS :
h4kswpm

E-MAIL :
epodatelna(@)eukladno.cz

SÍDLO :
náměstí Starosty Pavla č.p. 5, Kladno

ÚŘEDNÍ HODINY
po - čt
10:00 - 11:00; 13:30 - 14:30

POKLADNÍ HODINY :
po - čt
10:00 - 11:00; 13:30 - 14:30