Vzory podání

 Nesplní-li povinný v určené lhůtě, co mu ukládá exekuční titul, může oprávněný (nebo jeho právní nástupce) navrhnout nařízení exekuce podle exekučního řádu. (zák. č. 120/2001 Sb.

Návrh na nařízení exekuce pro peněžité a nepeněžité plnění :

Návrh na nařízení exekuce si můžete stáhnout ve formátu *.doc

Návrh na nařízení exekuce pro běžné, a nebo dlužné výživné  :

Návrh na nařízení exekuce pro běžné, a nebo dlužné výživné si můžete stáhnout ve formátu *.doc
 
Přílohy návrhu zpravidla tvoří:

Návrh lze spolu s přílohami zasílat elektronicky, podání i přílohy musí být elektronicky podepsány a převedeny autorizovanou konverzí do datové podoby.

  • Exekuční titul opatřený potvrzením o právní moci a vykonatelnosti
  • Doklad o registraci právního zástupce oprávněného k DPH
  • Plná moc zástupce (nejedná-li navrhovatel - fyzická osoba osobně nebo právnická osoba statutárním orgánem).
  • Doklady a další údaje o majetku dlužníka, pokud je oprávněný zná (čísla účtů povinného v peněžních ústavech, výpisy z katastru nemovitostí, údaje o cenných papírech a majetkových účastech povinného, o motorových vozidlech a jiném jeho movitém majetku, údaje o dlužnících povinného, o plátci mzdy a jiných dávek povinného…).
  • Další údaje o místě, kde se povinný zdržuje, podniká, nebo kde se nachází jeho majetek, pokud se toto místo neshoduje s bydlištěm nebo sídlem povinného.

Návrh na nařízení exekuce xml

 

 


Pracovní příležitosti

V této rubrice nejsou žádné články.


Kontakt

Exekutorský úřad Kladno

Pro komunikaci s exekutorským úřadem je určen formulář KOMUNIKACE S ÚŘADEM v sekci FORMULÁŘE, email epodatelna(@)eukladno.cz datová schránka h4kswpm, podání lze zasílat písemně prostřednictvím pošty, nebo osobně v sídle exekutorského úřadu v úředních hodinách.


PLATBY :
43-7561840247/0100 , variabilní symbol je spisová značka (např. pro spis označený 150EX 135/10 je variabilní symbol 13510),

IDDS :
h4kswpm

E-MAIL :
epodatelna(@)eukladno.cz

SÍDLO :
náměstí Starosty Pavla č.p. 5, Kladno

ÚŘEDNÍ HODINY
po - čt
10:00 - 11:00; 13:30 - 14:30

POKLADNÍ HODINY :
po - čt
10:00 - 11:00; 13:30 - 14:30