dobrovolné dražby

Exekutor může provádět dražby movitých či nemovitých věcí na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí. Exekutor postupuje přiměřeně podle ustanovení exekučního řádu a občanského soudního řádu. Odměna exekutora za tuto činnost je stanovena exekutorským tarifem a zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách ve znění pozdějších předpisů.


Pracovní příležitosti

V této rubrice nejsou žádné články.


Kontakt

Exekutorský úřad Kladno

PRO DLUŽNÍKY :
314 004 567 - 570
po - čt
10:00 - 11:00; 13:30 - 14:30

PRO SOUDY A OPRÁVNĚNÉ :
314 004 571

IDDS :
h4kswpm

E-MAIL :
epodatelna(@)eukladno.cz

SÍDLO :
náměstí Starosty Pavla č.p. 5, Kladno

POKLADNÍ HODINY :
po - čt
10:00 - 11:00; 13:30 - 14:30