dobrovolné dražby

Exekutor může provádět dražby movitých či nemovitých věcí na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí. Exekutor postupuje přiměřeně podle ustanovení exekučního řádu a občanského soudního řádu. Odměna exekutora za tuto činnost je stanovena exekutorským tarifem a zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách ve znění pozdějších předpisů.


Pracovní příležitosti

V této rubrice nejsou žádné články.


Kontakt

Exekutorský úřad Kladno

Pro komunikaci s exekutorským úřadem je určen formulář KOMUNIKACE S ÚŘADEM v sekci FORMULÁŘE, email epodatelna(@)eukladno.cz datová schránka h4kswpm, podání lze zasílat písemně prostřednictvím pošty, nebo osobně v sídle exekutorského úřadu v úředních hodinách.


PLATBY :
43-7561840247/0100 , variabilní symbol je spisová značka (např. pro spis označený 150EX 135/10 je variabilní symbol 13510),

IDDS :
h4kswpm

E-MAIL :
epodatelna(@)eukladno.cz

SÍDLO :
náměstí Starosty Pavla č.p. 5, Kladno

ÚŘEDNÍ HODINY
po - čt
10:00 - 11:00; 13:30 - 14:30

POKLADNÍ HODINY :
po - čt
10:00 - 11:00; 13:30 - 14:30