Soudní exekutor

Soudní exekutor JUDr. Ing. Petr Kučera provádí exekuci a další činnost na celém území České republiky.

Do exekutorského úřadu byl jmenován ministryní spravedlnosti dle § 8 písm. a) a § 10 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb..

Soudní exekutor má postavení úřední osoby. Při výkonu exekuční činnosti je soudní exekutor vázán jen Ústavou České republiky, zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu.

Soudní exekutor JUDr. Ing. Petr Kučera provádí exekuci podle zákona číslo 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) .

Exekuci je možno provést na základě vykonatelného exekučního titulu proti povinnému, který dobrovolně nesplnil povinnost ve lhůtě, která mu byla tímto rozhodnutím uložena.

Další činností soudního exekutora, která výrazně šetří Váš čas a peníze je sepisování exekutorských zápisů osvědčující děje a stavy věcí.  Máte-li zájem o spolupráci při vymáhání Vašich práv, kontaktujte nás, prosím, nebo použijte přímo náš vzor návrhu na nařízení exekuce .


Svůj dluh včetně nákladů exekuce můžete uhradit:

  1. bankovním převodem, nebo vkladem na pobočce Komerční banky a.s. na účet č. 43-7561840247 / 0100 , variabilní symbol je spisová značka (např. pro spis označený 150EX 135/10 je variabilní symbol 13510),
  2. poukázkou typu A na účet č. 43-7561840247 / 0100, variabilní symbol je spisová značka (např. pro spis označený 150EX 135/10 je variabilní symbol 13510),
  3. v hotovosti v sídle Exekutorského úřadu Kladno, náměstí Starosty Pavla 5, Kladno v úředních hodinách.

Pracovní příležitosti

V této rubrice nejsou žádné články.


Kontakt

Exekutorský úřad Kladno

PRO DLUŽNÍKY :
314 004 567 - 570
po - čt
10:00 - 11:00; 13:30 - 14:30

PRO SOUDY A OPRÁVNĚNÉ :
314 004 571

IDDS :
h4kswpm

E-MAIL :
epodatelna(@)eukladno.cz

SÍDLO :
náměstí Starosty Pavla č.p. 5, Kladno

POKLADNÍ HODINY :
po - čt
10:00 - 11:00; 13:30 - 14:30

Svůj dluh včetně nákladů exekuce můžete uhradit:

převodem  na účet č.          43-7561840247/0100 , variabilní symbol je spisová značka (např. pro spis označený 150EX 135/10 je variabilní symbol 13510),

vkladem na pobočce   Komerční banky a.s. na bankovní účet č.                  43-7561840247/0100 , variabilní symbol je spisová značka (např. pro spis označený 150EX 135/10 je variabilní symbol 13510),

poukázkou typu A na účet č. 43-7561840247/0100, variabilní symbol je spisová značka (např. pro spis označený 150EX 135/10 je variabilní symbol 13510),

v hotovosti v sídle Exekutorského úřadu Kladno, náměstí Starosty Pavla 5, Kladno v úředních hodinách.