exekuce peněžité i nepeněžité

 Exekuci provede exekutor na základě návrhu oprávněného a rozhodnutí soudu o jeho pověření.

Exekucí prováděnou soudním exekutorem lze vykonat těmito exekuční tituly:

·     rozhodnutí soudu

·     rozhodčí nález

·     rozhodnutí orgánu státní správy, územní samosprávy, zdravotních pojišťoven a orgánů sociálního zabezpečení 

·     exekutorský nebo notářský zápis s doložkou vykonatelnosti

·     další rozhodnutí, smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon

  

Exekuce na peněžitá plnění se provede :  

·     srážkami ze mzdy a jiných příjmů

·     přikázáním pohledávky z účtu povinného

·     přikázáním jiné peněžité pohledávky

·     postižením majetkových práv povinného

·     prodejem movitých věcí a nemovitostí

·     prodejem podniku

·     prodejem zástavy

·     Exekuce na nepeněžité plnění se provede :

·     vyklizením

·     odebráním věci

·     rozdělením společné věci

·     provedením prací a výkonů

 


Pracovní příležitosti

V této rubrice nejsou žádné články.


Kontakt

Exekutorský úřad Kladno

Pro komunikaci s exekutorským úřadem je určen formulář KOMUNIKACE S ÚŘADEM v sekci FORMULÁŘE, email epodatelna(@)eukladno.cz datová schránka h4kswpm, podání lze zasílat písemně prostřednictvím pošty, nebo osobně v sídle exekutorského úřadu v úředních hodinách.


PLATBY :
43-7561840247/0100 , variabilní symbol je spisová značka (např. pro spis označený 150EX 135/10 je variabilní symbol 13510),

IDDS :
h4kswpm

E-MAIL :
epodatelna(@)eukladno.cz

SÍDLO :
náměstí Starosty Pavla č.p. 5, Kladno

ÚŘEDNÍ HODINY
po - čt
10:00 - 11:00; 13:30 - 14:30

POKLADNÍ HODINY :
po - čt
10:00 - 11:00; 13:30 - 14:30