Formuláře 

KOMUNIKACE S ÚŘADEM

 

Soudní exekutor se vyjádří nejpozději do 30 dnů ode dne kdy byl podnět doručen.

 

 
PLATBY :
43-7561840247/0100 ,
 variabilní symbol je spisová značka (např. pro spis označený 150EX 135/10 je variabilní symbol 13510).

 


Exekutorský úřad Kladno

Soudní exekutor JUDr. Ing. Petr Kučera provádí exekuci a další činnost na celém území České republiky.

Do exekutorského úřadu byl jmenován ministryní spravedlnosti dle § 8 písm. a) a § 10 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb..

Soudní exekutor má postavení úřední osoby. Při výkonu exekuční činnosti je soudní exekutor vázán jen Ústavou České republiky, zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu.

Soudní exekutor JUDr. Ing. Petr Kučera provádí exekuci podle zákona číslo 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) .

Exekuci je možno provést na základě vykonatelného exekučního titulu proti povinnému, který dobrovolně nesplnil povinnost ve lhůtě, která mu byla tímto rozhodnutím uložena.

Další exekuční činností soudního exekutora je sepisování exekutorských zápisů osvědčující děje a stavy věcí. Máte-li zájem o spolupráci při vymáhání Vašich práv, kontaktujte nás, prosím, nebo použijte přímo náše vzory návrhů na nařízení exekuce.


Pracovní příležitosti

V této rubrice nejsou žádné články.


Kontakt

Exekutorský úřad Kladno

Pro komunikaci s exekutorským úřadem je určen formulář KOMUNIKACE S ÚŘADEM v sekci FORMULÁŘE, email epodatelna(@)eukladno.cz datová schránka h4kswpm, podání lze zasílat písemně prostřednictvím pošty, nebo osobně v sídle exekutorského úřadu v úředních hodinách.


PLATBY :
43-7561840247/0100 , variabilní symbol je spisová značka (např. pro spis označený 150EX 135/10 je variabilní symbol 13510),

IDDS :
h4kswpm

E-MAIL :
epodatelna(@)eukladno.cz

SÍDLO :
náměstí Starosty Pavla č.p. 5, Kladno

ÚŘEDNÍ HODINY
po - čt
10:00 - 11:00; 13:30 - 14:30

POKLADNÍ HODINY :
po - čt
10:00 - 11:00; 13:30 - 14:30

Svůj dluh včetně nákladů exekuce můžete uhradit:

převodem  na účet č.          43-7561840247/0100 , variabilní symbol je spisová značka (např. pro spis označený 150EX 135/10 je variabilní symbol 13510),

vkladem na pobočce  Komerční banky a.s. na bankovní účet č.                  43-7561840247/0100 , variabilní symbol je spisová značka (např. pro spis označený 150EX 135/10 je variabilní symbol 13510),

poukázkou typu A na účet č. 43-7561840247/0100, variabilní symbol je spisová značka (např. pro spis označený 150EX 135/10 je variabilní symbol 13510),

v hotovosti v sídle Exekutorského úřadu Kladno, náměstí Starosty Pavla 5, Kladno v úředních hodinách.