Pro povinného

Uhrazení exekuce

Během exekučního řízení se společně s pohledávkou věřitele (tj. oprávněného) platí také náklady exekuce i náklady oprávněného, které byly vynaloženy při vymáhání nároku. Náklady na exekuci a náklady oprávněného jsou během exekuce určeny příkazem k úhradě nákladů exekuce. Tyto náklady jsou obvykle tvořeny náklady advokáta, který zastupoval oprávněného v exekuci a/nebo náklady za sepsání návrhu na nařízení exekuce advokátem.
 

Svůj dluh včetně nákladů exekuce můžete uhradit:

  1. bankovním převodem, nebo vkladem na kterékoliv pobočce Komerční banky a.s. na bankovní účet č. 43-7561840247 / 0100 , variabilní symbol je spisová značka (např. pro spis označený 150EX 135/10 je variabilní symbol 15013510),
  2. poukázkou typu A na účet soudního exekutora č. 43-7561840247 / 0100, variabilní symbol je spisová značka (např. pro spis označený 150EX 135/10 je variabilní symbol 13510),
  3. v hotovosti v sídle Exekutorského úřadu Kladno, náměstí Starosty Pavla 5, Kladno v úředních hodinách.

 

Prominutí dluhu

Prominutí dluhu nebo jeho části je výhradně v pravomoci oprávněného, nikoliv v pravomoci soudního exekutora či zaměstnanců exekutorského úřadu. Z tohoto důvodů není možné žádat o prominutí dluhu nebo jeho části u Exekutorského úřadu Kladno. Pokud chcete žádat o prominutí dluhu, je nutné se obrátit na oprávněného.
 

Uvolnění blokovaných účtů a nemovitostí

Žádat o uvolnění blokovaných účtů či nemovitostí je možné až pokud je celý exekuční dluh zaplacen. Soudní exekutor je ze zákona povinen dluh vymáhat a uvolnění blokací bez zaplacení dluhu by bylo v rozporu s povinností stanovenou právními předpisy.
 

 


Pracovní příležitosti

V této rubrice nejsou žádné články.


Kontakt

Exekutorský úřad Kladno

Pro komunikaci s exekutorským úřadem je určen formulář KOMUNIKACE S ÚŘADEM v sekci FORMULÁŘE, email epodatelna(@)eukladno.cz datová schránka h4kswpm, podání lze zasílat písemně prostřednictvím pošty, nebo osobně v sídle exekutorského úřadu v úředních hodinách.


PLATBY :
43-7561840247/0100 , variabilní symbol je spisová značka (např. pro spis označený 150EX 135/10 je variabilní symbol 13510),

IDDS :
h4kswpm

E-MAIL :
epodatelna(@)eukladno.cz

SÍDLO :
náměstí Starosty Pavla č.p. 5, Kladno

ÚŘEDNÍ HODINY
po - čt
10:00 - 11:00; 13:30 - 14:30

POKLADNÍ HODINY :
po - čt
10:00 - 11:00; 13:30 - 14:30