Právní předpisy

   - Zákon č.120/2001 Sb.
    exekuční řád 

 - Vyhláška č. 330/2001 Sb.
   o odměně a náhradách soudního exekutora

- Zákon č. 99/1963 Sb.
   občanský soudní řád

- Vyhláška č. 37/1992 Sb.
   o jednacím řádu pro krajské a okresní soudy

- Vyhláška č. 418/2001 Sb.
   o postupech při výkonu exekuční činnosti

-  Zákon č. 119/2001 Sb. 
   souběžně probíhající výkony rozhodnutí


 


Pracovní příležitosti

V této rubrice nejsou žádné články.


Kontakt

Exekutorský úřad Kladno

PRO DLUŽNÍKY :
314 004 567 - 570
po - čt
10:00 - 11:00; 13:30 - 14:30

PRO SOUDY A OPRÁVNĚNÉ :
314 004 571

IDDS :
h4kswpm

E-MAIL :
epodatelna(@)eukladno.cz

SÍDLO :
náměstí Starosty Pavla č.p. 5, Kladno

POKLADNÍ HODINY :
po - čt
10:00 - 11:00; 13:30 - 14:30