Pokyny pro telefonický kontakt

 • Volejte pouze v úředních hodinách.
 • Upozorňujeme, že veškeré telefonické hovory jsou nahrávány, pokud s nahráváním nesouhlasíte, zavěste.
 • Jestliže jste dlužník a požadujete obecnou informacizvolte po úvodním hlášení "1" bude přehráno automatické hlášení "Pro žádosti o splátkový kalendář, nebo vyčíslení pohledávky použijte formulář na www.eukladno.cz,  vymáhané plnění lze uhradit na účet 43-7561840247/0100 , variabilní symbol je spisová značka, například pro spis označený 150EX135/10 je variabilní symbol 13510;  oznámení o skončení exekuce vám zašleme na písemnou žádost; exekuční příkazy jsou rušeny po vymožení vymáhaného plnění;   tyto a další informace jsou také uvedeny na www.eukladno.cz".
 • Jestliže jste dlužník a chcete zaplatitzvolte po úvodním hlášení "2".
 • Pro kontakt se soudy a oprávněnými zvolte "3", nebo volejte telefonní číslo 314 004 571. 
 • pokud zvolíte vadnou volbu, zavolejte znovu, či volbu opakujte, pokud se dovoláte mimo pracovní dobu budete přesměrován za automatické hlášení.
 • Na počátku hovoru sdělte své jméno, příjmení a spisovou značku exekuční věci, které se Váš dotaz týká. Spisová značka exekutorského úřadu začíná „150 EX“.
 • Jednat se zaměstnanci exekutorského úřadu můžete pouze v případě, že jste účastníkem exekučního řízení nebo jím (na základě plné moci) zmocněný zástupce. Jiným osobám nelze, z důvodu povinnosti mlčenlivosti, kterou jsou exekutor i jeho zaměstnanci ze zákona vázáni, poskytovat žádné konkrétní údaje o průběhu exekučního řízení. Aby mohly být zástupci účastníka sděleny jakékoliv informace, musí být plná moc doručena soudnímu exekutorovi a vyhodnocena odpovědným pracovníkem exekutorského úřadu jako platná. Do té doby nejsou zaměstnanci exekutorského úřadu oprávněni zmocněnému zástupce sdělit žádné konkrétní informace.
 • Před zahájením hovoru si připravte dokumenty, které Vám v souvislosti s exekucí byly doručeny.
 • Následně provede zaměstnanec exekutorského úřadu ověření Vaší totožnosti.
 • Stručně a jasně formulujte Váš požadavek.
 • V případě hrubého jednání bude hovor okamžitě ukončen.
 • Každý telefonický hovor s Vámi vyřídí pověřený zaměstnanec exekutorského úřadu.

Pracovní příležitosti

V této rubrice nejsou žádné články.


Kontakt

Exekutorský úřad Kladno

PRO DLUŽNÍKY :
314 004 567 - 570
po - čt
10:00 - 11:00; 13:30 - 14:30

PRO SOUDY A OPRÁVNĚNÉ :
314 004 571

IDDS :
h4kswpm

E-MAIL :
epodatelna(@)eukladno.cz

SÍDLO :
náměstí Starosty Pavla č.p. 5, Kladno

POKLADNÍ HODINY :
po - čt
10:00 - 11:00; 13:30 - 14:30