Exekutorský úřad Kladno

Soudní exekutor JUDr. Ing. Petr Kučera provádí exekuci a další činnost na celém území České republiky.

Do exekutorského úřadu byl jmenován ministryní spravedlnosti dle § 8 písm. a) a § 10 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb..

Soudní exekutor má postavení úřední osoby. Při výkonu exekuční činnosti je soudní exekutor vázán jen Ústavou České republiky, zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu.

Soudní exekutor JUDr. Ing. Petr Kučera provádí exekuci podle zákona číslo 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) .

Exekuci je možno provést na základě vykonatelného exekučního titulu proti povinnému, který dobrovolně nesplnil povinnost ve lhůtě, která mu byla tímto rozhodnutím uložena.

Další exekuční činností soudního exekutora je sepisování exekutorských zápisů osvědčující děje a stavy věcí. Máte-li zájem o spolupráci při vymáhání Vašich práv, kontaktujte nás, prosím, nebo použijte přímo náše vzory návrhů na nařízení exekuce.


Pracovní příležitosti

V této rubrice nejsou žádné články.


Dražby

24.02.2014 17:45

Dobrovolná elektronická dražba Olympijské pochodně z Berlína 1936 se zbytkem hořčíkové náplně

Více zde :   Pochodeň se zbytkem hořčíkové náplně – držák olympijského ohně o výšce 50 cm, průměru 20 cm a váze 0,5 Kg s nápisem FACKEL – STAFFEL – LAUF, OLYMPIA – BERLIN, 1936, ALS DANK DEM TÄGER * ORGANISATION – KOMITEE, FÜR DIE XI. OLYMPIADE BERLIN 1936.  

Celý článek

—————


Kontakt

Exekutorský úřad Kladno

PRO DLUŽNÍKY :
314 004 567 - 570
(pouze v úřední hodiny)

PRO SOUDY A OPRÁVNĚNÉ :
314 004 571

IDDS :
h4kswpm

E-MAIL :
epodatelna(@)eukladno.cz

SÍDLO :
náměstí Starosty Pavla č.p. 5, Kladno